Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Caelyx kur ved gynekologisk kreft

Oppfølging

Bivirkninger

 • Risikoen for hjertetoksitet er liten ved maks kumulativ dose 450 mg/m2. Bør ikke anvendes til pasienter med anamnese eller symptomer på hjertesykdom, som hjertesvikt eller koronarokklusjon innen det siste året. Ved fortsatt effekt kan behandling eventuelt fortsette etter kumulativ dose på 450 mg/m2, men det må da tas MUGA før hver kur.
 • Caelyx® er vevstoksisk. Ved mistanke om ekstravasal injeksjon må infusjonen straks avbrytes og skifte til annen vene.
 • Håravfall forekommer hos 10 % av pasientene.
 • Benmargstoksisk: Hyppigste bivirkning er benmargsdepresjon, især trombocytopeni. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
 • Caelyx® elimineres via leveren. Ved s-bilirubin > 1,5 x øvre normalgrense, vil eliminasjonstiden forlenges og faren for toksisitet øke. Skifte til annen behandling må overveies.
 • Hånd/fot-syndrom (PPE) forekommer hos cirka 20–25 % av pasientene.

Hånd/fot-syndrom (Palmo plantart erytem (PPE))

Caelyx® kan gi noen et utslett i håndflater og fotsåler. Områder hvor huden utsettes for trykk/gnisninger er spesielt utsatt. Dette forsvinner av seg selv, vanligvis etter 1 eller 2 uker. Det er svært viktig at neste kur ikke gis før symptomene har gitt seg. Symptomene kan være rødhet, ømhet/verking, hovenhet, flassing, eller små, hvite blemmer.

Forholdsregler

4–7 dager etter Caelyx®:

 • Sitt og ligg på myke flater.
 • Unngå hud mot hud.
 • Benytt pyjamas og plasser en pute mellom knærne under søvn.
 • Unngå aktiviteter der det er risiko for at hudflater gnis mot hverandre.
 • Hard trening skal unngås helt.
 • Unngå å gå mye/lange turer.
 • Bruk myke, løstsittende sko.
 • Unngå for mye varmt vann, som bad, boblebad, badstue og så videre. Bruk lunkent vann ved dusjing.
 • Bruk ikke stramtsittende bandasjering eller tape på huden.
 • Svettes pasienten mye kan det være en fordel å dusje 2 ganger daglig idet Caelyx synes å utskilles med svette og dermed kan virke lokalirriterende på huden.

Fra 7 dager etter Caelyx® infusjon:

 • Etter 7 dager har toppnivået av Caelyx® i huden passert, og pasienten trenger ikke lenger følge de ovennevnte forholdsregler.
 • Etter dette tidspunkt kan til og med varmt vann være til hjelp for å øke blodsirkulasjonen og lymfedrenasjen i huden. Dette bidrar også trolig til at legemiddelet fjernes fortere fra hudens overflate.

Behandling av Hånd/fot-syndrom (PPE)

Ved behov for behandling av utslett kan man forsøke med Betnovat® eller annen steroidkrem.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020