Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Caelyx kur ved gynekologisk kreft

Forberedelse

EKG, røntgen toraks eller CT toraks tas før første kur. 

Blodprøver før hver kur:

  • Hemoglobin
  • Nøytrofile
  • Trombocytter
  • S-Bilirubin

Maks kumulativ dose: 450 mg/m2. Ved eventuell fortsatt behandling over kumulativ dose, skal MUGA tas før hver kur.

Kuren settes bare hvis:

  • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
  • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

Retningslinjer for Caelyx® dosereduksjon

HÅNDFLATE/FOTSÅLE-SYNDROM ( ERYTRODYSESTESI)

Uke etter forrige Caelyx® dose

Toksisk grad etter forrige Caelyx® dose

Uke 4

Uke 5

Uke 6

1

Mild erytem, hevelse, eller avskalling som ikke påvirker daglige aktiviteter

Fortsett med samme dose med mindre
pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

Fortsett med samme dose med mindre
pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

2

Erytem, avskalling, eller hevelse som påvirker, men ikke utelukker normal fysisk aktivitet; små blemmer eller sårdannelser mindre enn 2 cm i diameter

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

3

Blemmer, sårdannelse, or hevelse som påvirker gange eller normale daglige aktiviteter; kan ikke bruke vanlige klær

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Seponer behandling

4

Diffus eller lokal prosess som forårsaker infeksiøse komplikasjoner, sengeleie eller hospitalisering

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Seponer behandling

STOMATITT

Uke etter forrige dose

Toksisk grad

Uke 4

Uke 5

Uke 6

1

Smertefrie sår, erytem, eller mild ømhet

Fortsett med samme dose med mindre
pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

Fortsett med samme dose med mindre
pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

2

Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan spise

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervalleller seponer behandling etter legens vurdering

3

Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan ikke spise

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Seponer behandling

4

Krever parenteral eller enteral (sonde) ernæring

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Seponer behandling

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020