Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Caelyx kur ved gynekologisk kreft

Generelt

Caelyx® anvendes som enkeltstoff ved residivbehandling ved kreft i eggstokk/eggleder og peritoneal kreft.

Caelyx® kan dessuten inngå i kombinasjonsbehandling med karboplatin ved både primær- og residivbehandling.

Intervall mellom kurene

  • 4 uker
  • Neste kur starter dag 28

Kurens varighet

  • 1 dag

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon om kuren fins i www.kreftlex.no

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020