Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

BEP kur ved gynekologisk kreft

Gjennomføring

Kvalmeregime

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6
Aloxi®
0,25 mg 0
0
0,25 mg
 0  0
Medrol®
48 mg
32 mg
32 mg
32 mg
 32 mg  32 mg
Emend®
125 mg
80 mg
80 mg
80 mg
 80 mg  80 mg
  • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
  • Medrol® tablett gis på morgenen.
  • Emend® tablett gis 1 time før kur. Man kan gi med Emend® til 3 dagers ekstra behandling.

  Behovsmedisin ved senkvalme:

  • Afipran® 10 mg x 3-4
  • Haldol® 1 mg x 2
  • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
  • Olanzapin 10 mg daglig

  Prehydrering

  Det brukes infusomat.

  • 1000 ml NaCl 9 mg/ml
  • Infusjonstid: 2 timer

  Kur


  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 15
  Etoposid 100 mg/m2 100 mg/m2
  100 mg/m2
  100 mg/m2
   100 mg/m2    
  Cisplatin
  20 mg/m2
  20 mg/m2
  20 mg/m2
  20 mg/m2
   20 mg/m2    
  Blemycin

  30.000 IE


    30.000 IE  30.000 IE

  • Etoposid blandes i 1000 ml NaCl 9mg/ml (dag 1–5)
  • Infusjonstid: 1 time
  • Cisplatin blandes ut i 1000 ml NaCl 9mg/ml (dag 1–5)
  • Infusjonstid: 2 timer 
  • Bleomycin blandes i 1000 ml NaCl 9 mg/ml
  • Infusjonstid: 6 timer

  Etterhydrering 

  • 1000 ml NaCl 9mg/ml med 20 mmol Kaliumklorid og 20 mmol Magnesiumsulfat
  • Infusjonstid: 4 timer

  Det kan aksepteres inntil 2 timers forskyvning av tidspunkt for start av kur på dag 2–6 sammenlignet med dag 1.

  Diuresekontroll

  Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være minst 200 ml før start på cisplatin. Diuresen bør være ≥ 100 ml i timen de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen (400 ml over 4 timer). Ved diurese < 100 ml/time gis mer væske (Ringer Acetat®) og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.

  Pasienten veies hver dag for å følge hydreringsgraden. Ved vektøkning over 1 kg gis Lasix®.

  Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
  Oslo universitetssykehus HF © 2020