Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

BEP kur ved gynekologisk kreft

Forberedelser

Det tas røntgen toraks og blodprøver før hver kur. 

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • S-magnesium

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

Det skal gis langtidsvirkende G-CSF etter hver kur. Man kan da gi kur på lavere nøytrofil tall, men ikke under 1,0.

Blodprøvekontroll av nøytrofile og trombocytter dag 6 og 15. Bleomycin dag 6 og 15 settes ved trombocytter ≥ 25.000 x 109/L.

  Kontroll av nyrefunksjon:

  • Cisplatin anvendes bare hvis s-kreatinin er normal.
  • Ved forhøyet s-kreatinin eller hvis s-kreatinin stiger med mer enn 25 % av utgangsverdien, tas GFR og er denne under 50 ml/min opphører cisplatinbehandling.

  Dosereduksjon

  • Det er viktig å unngå dosereduksjoner, men ved febril nøytropeni (temperatur ≥ 38,3° C målt rektalt eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time og nøytrofile < 1,0 x 109/L)  kan enten dosen av etoposid reduseres med 15 % i etterfølgende sykluser eller det kan gis profylaktisk G-CSF.
  • Cisplatindosen reduseres ikke. Bleomycin skal gis på dag 2 og 15.

  Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
  Oslo universitetssykehus HF © 2020