Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

BEP kur ved gynekologisk kreft

Generelt

BEP er en kombinasjonskur bestående av cellegiftene cisplatin, etoposid og bleomycin.

Kuren gis ved germinalcelletumor, endodermal sinustumor, embryonalt karsinom, umodent teratom, dysgerminom, granulosacelletumor og småcellet kreft i eggstokk/eggleder.

3 kurer gis adjuvant.

Ved behandling av pasienter med resttumor etter operasjon seponeres bleomycin etter 3 kurer. Det vil si 3 kurer med BEP, deretter fortsettes eventuelt med EP.

Intervall mellom kurene

  • 3 uker
  • Neste kur starter dag 22

Kurens varighet

  • 6 dager + dag 15

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020