Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Konisering ved livmorhalskreft

Generelt

Ved konisering fjernes en liten bit av livmorhalsen. Konisering gjøres diagnostisk når biopsier viser mikroinvasjon og det ikke er synlig kreft. Konisering er tilstrekkelig behandling ved stadium Ia1 uten karinvasjon. Ved stadium Ia1 med karinvasjon anbefales det å supplere med bekkenglandeltoalett. Inngrepet gjøres som dagkirurgi.

Indikasjoner

  • Behandling av CIN 2–3 eller AIS.
  • Mikroinvasiv livmorhalskreft.

Mål

  • Stille endelig histologisk diagnose ved CIN 2–3 og mikroinvasiv livmorhalskreft. 
  • Kurativ behandling av CIN 2–3.
  • Kurativ behandling av livmorhalskreft stadium Ia1.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020