Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan

  • Første året hver 3. måned.
  • Andre året hver 6. måned
  • Fra tredje året årlig kontroll

Undersøkelser

  • Kolposkopi
  • Eventuelt biopsi av suspekte lesjoner
  • Palpasjon av lysker

Vulvektomi medfører seksuell dysfunksjon hos kvinnen og kan gi psykologiske reaksjoner hos både kvinnen og hennes partner.

Med moderne individualisert og begrenset kirurgi kan man forutsette at disse problemene kommer til å minske.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020