Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan

Undersøkelser

  • Gynekologisk undersøkelse med palpasjon av lymfeknuter i lyskene 
  • Kolposkopi av ytre kvinnelige kjønnsorgan, skjede og livmorhals
  • Fotodokumentasjon
  • Cytologisk/histologisk prøve fra suspekte lymfeknuter i lyske
  • Biopsi (helst stansebiopsi) minst 6 mm av tumorsuspekte lesjoner i ytre kvinnelige kjønnsorgan 
  • MR bekken ved behov for detaljkartlegging av primærtumor
  • CT toraks/abdomen/lysker for kartlegging av metastaser

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020