Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Komplikasjonsbehandling ved kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan

Både kjemo- og stråleterapi gir bivirkninger i varierende grad. Det er ofte nødvendig å sette i gang støttebehandling for å få full effekt av behandlingen og/eller redusere bivirkninger.

Bivirkninger etter kjemoterapi 

  • Kvalme i varierende grad. God profylakse og behandling er vesentlig.
  • Påvirkning av benmargsfunksjon , især granulocytopoesen. Det kan i noen tilfeller være aktuelt med benmargsstimulering for å få gjennomført relevant behandling.
  • Anemi. Kan redusere pasientens livskvalitet. 

Bivirkninger etter stråleterapi

  • Kvalme. Kombinasjon med kjemoterapi gir økt kvalme. Det er vanlig at pasienter taper 5-6-kg grunnet dårlig appetitt under behandling.
  • Anemi. Det er i retrospektive studier funnet korrelert med dårligere prognose. Det tilstrebes derfor vanligvis et hemoglobin-nivå over 11 g/dl under behandling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020