Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Cytostatikaindusert kvalme ved gynekologisk kreft

Definisjoner

Gradering av cytostatikakurers emetogene effekt

Høyemetogene Moderat emetogene  Lavemetogene
Cisplatin Carboplatin
Topotekan

Ifosfamid
Gemcitabin

Doxorubicin Liposomal doxorubicin (Caelyx®)
Epirubicin Mitoxantron
Oxaliplatin Docetaxel
Paclitaxel
Etoposid
Høydose metotrexat

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020