Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan

Kjemoterapi anvendes dels sammen med stråleterapi og dels ved behandling av metastaser eller residiv.

Aktuelle kurer

  • Cisplatinkur med strålebehandling
  • Cisplatin/paklitakselkur

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020