Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal vulvektomi

Generelt

Hovedretningslinjer

Reseksjon av primærtumor      

 • Eksideres med fri rand på 2 cm. Reseksjonens utformning vil avhenge av tumors lokalisasjon. Størrelse/lokalisasjon av primærtumor kan gjøre plastisk kirurgi nødvendig.
 • Ved affeksjon av eller kort avstand til sphincter ani vil kirurgi medføre ekstirpasjon av anus og anleggelse av stomi. Primær stråleterapi er da et alternativ.
 • Ved affeksjon av eller kort avstand til meatus externum urethrae kan man resesere opp til 2 cm av urethra. Ved behov for større reseksjon må det konfereres med urolog. Primær stråleterapi vil også være et alternativ.

Stadium 1a

 • Lokaleksisjon med frie render på minst 2 cm
 • Det foretas ikke ekstirpasjon av lymfeknuter

Ekstirpasjon av lymfeknuter

Pasienter med tumor i stadium Ib tilbys behandling med sentinel node-metode.

Alle andre:

 • Lateralt lokalisert tumor i stadium Ib:
  • Ipsilateral lyskeoperasjon. Hvis positive ipsilaterale lymfeknuter, gjøres også kontralateral lyskeoperasjon
 • Medialt lokalisert tumor (klitoris, perineum, fremre labia minora):
  • Bilateralt lymfeknutetoilette i lyskene

Ved funn av suspekte lymfeknuter ved preoperativ klinisk undersøkelse eller MR, skal det gjøres finnålsaspirasjon til cytologisk undersøkelse.

Ved påvist metastase innskrenkes det kirurgiske inngrepet på lysken til fjerning av den/de forstørrede lymfeknuten(e) – dette for å fremskynde helingen og redusere risikoen for senere lymfødem. Disse pasientene får postoperativ stråleterapi.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020