Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan

Symptomene kan være sasymtomatisk, klør ofte og er lokalisert til genetalia eksterna.

  • Lesjonene kan være røde, hvite, pigmenterte, flate, vortelignende
  • Kløe/brenning 40 %
  • Tumor 25 %
  • Sårdannelse 20 %
  • Blødning 10 %

Kliniske funn

  • Ulcerasjon
  • Tumor
  • Lichenisering
  • Eksematøs forandring i vulva
  • Pigmenterte forandringer

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020