Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan

I henhold til FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) skal kirurgisk stadieinndeling tilstrebes. Pasienter som ikke primæropereres stadieinndeles etter klinisk undersøkelse begrenset til følgende metoder: Inspeksjon, kolposkopi, palpasjon, biopsier, cystoskopi, rektoskopi, røntgen thorax, røntgen skjelett og urografi.

Hvis det er tvil om hvilket stadium som foreligger, skal det laveste alternativet velges.

Funn med CT- og ultralydundersøkelse kan påvirke valg av terapiform, men skal ikke endre stadium.

Stadieinndeling etter FIGO  

Stadium I

Tumor er begrenset til ytre kvinnelige kjønnsorgan. 

  • Ia: Lesjon ≤ 2 cm i størrelse. Begrenset til ytre kvinnelige kjønnsorgan eller perineum og med stromal invasjon ≤ 1,0 mm* med negative lyskelymfeknuter.
  • Ib: Lesjon > 2 cm i størrelse eller stromal invasjon >1,0 mm* begrenset til ytre kvinnelige kjønnsorgan eller perineum med negative lyskelymfeknuter.

*Infiltrasjonsdybde defineres som målet fra tumorens epitel-stroma-forbindelsespunkt av den mest nærliggende dermale papillen til det dypeste infiltrasjonspunktet.

  Vulva Stadium Ia & Ib

Stadium II

Tumor uavhengig av størrelse, med utbredelse til nærliggende perineale strukturer (ytre tredjedel av uretra, ytre tredjedel av skjeden, anus) og med negative lyskelymfeknuter.

 /upload/vulva/stadier/vulva_stadium2.gif

Stadium III

Tumor uavhengig av størrelse, med eller uten utbredelse til nærliggende perineale strukturer (ytre tredjedel av uretra, ytre tredjedel av skjeden, anus) med lyskelymfeknutemetastaser.

  • IIIa: Med (i) 1 lymfeknutemetastase (≥ 5 mm) eller (ii) 1–2 lymfeknutemetastaser (< 5 mm)
  • IIIb: Med (i) 2 eller flere lymfeknutemetastaser (≥ 5 mm) eller (ii) 3 eller flere lymfeknutemetastaser (< 5 mm)
  • IIIc: Med positive lymfeknuter med ekstrakapsulær spredning.  

 /upload/vulva/stadier/vulva_stadium3.gif   

Stadium IV

Tumor infiltrerer andre regionale naboorgan (2/3 proximale uretra, 2/3 proximale skjede) eller fjernmetastaser.

  • IVa: Tumor infiltrerer noen av følgende: (i) proximale urethra og/eller vaginale slimhinne, blæreslimhinne, rektumslimhinne eller fiksert til bekkenskjelett eller (ii) fiksert eller ulcerende lyskekjertelmetastaser
  • IVb: Hvilken som helst fjernmetastase inkludert bekkenkjertelmetastaser.

/upload/vulva/stadier/vulva_stadium4.gif     

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020