Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan

Kreft i de ytre kvinnelige kjønnsorgan vokser primært ved invasjon av omgivende vev.

Tumorceller kan invadere blod- og lymfekar og gi anledning til metastaser, primært i regionale lymfeknuter. Ved tumor < 2 cm beliggende lateralt i ytre kvinnelige kjønnsorgan (minst 1 cm fra midtlinjen), vil lymfedrenasjen foregå til lymfeknuter i lysken på samme side. Ved større tumorer samt ved tumorer beliggende i midtlinjen, kan spredning forekomme til lymfeknuter i begge lyskene. Videre spredning kan forekomme til lymfeknuter i iliaca eksterna og interna området, og videre opp til iliaca communis og para-aortalt. 

Hyppighet av metastaser til lymfeknuter øker med økende tumorvolum og avansert stadium.

Ved invasjon i blodkar kan tumorceller føres til lungene og medføre lungemetastaser.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020