Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan

De to viktigste faktorene for overlevelse, er tumorstørrelse og forekomst av metastaser til lymfeknuter. Faktorene inngår i stadiebestemmelsen.

Prognostiske faktorer

 • Viktigst er lymfeknutestatus i lyskene, 5-års overlevelse:
  • Ingen lymfeknutemetastaser 80,7 %
  • Én lymfeknutemetastase 62,9 %
  • Mer enn 3 lymfeknutemetastaser 19,2 %
 • Tumordiameter > 2,5 cm
 • Multifokalitet
 • Karinfiltrasjon
 • Koeksisterende høygradig VIN og ufrie render
 • Infiltrasjonsdybde
 • Usikkert om HPV status er en prediktiv faktor 
 
5-års relativ overlevelse for kvinner med kreft i ytre kjønnsorganer, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018. 

Kilde: Kreftregisteret

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020