Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan

Det er to hovedårsaker til utvikling av karsinom og forstadier i ytre kvinnelige kjønnsorgan, en degenerative hudlidelse som kalles Lichen Sclerosus og infeksjon med humant papillomavirus (HPV).

Det påvises stadig nye HPV typer. Per oktober 2014 er 190 HPV genotyper fullstendig karakterisert, hvorav 40 typer kan smitte hud og slimhinner i genitalia ved seksuell kontakt. De klassifiseres som lavrisiko og  høyrisiko typer basert på om de er kreftfremkallende.13 HPV typer er nå klassifisert som høyrisiko eller onkogene typer, hvorav HPV 16, 18, 31,33 og 45 er de som hyppigst påvises i maligne svulster. Lavrisiko HPV type 6 og 11 forårsaker kjønnsvorter. 

Det er utviklet profylaktiske HPV vaksiner som beskytter mot fire HPV typer. Neste generasjons HPV vaksine som beskytter mot 9 HPV typer, er under klinisk utprøvning. Disse forventes å ville kunne beskytte også mot kreftutvikling i ytre kvinnelige kjønnsorgan.

Risikofaktorer

  • HPV infeksjon
  • VIN
  •  Annen HPV relatert kreft (særlig livmorhals)
  • Lichen Sclerosus
  • Paget sykdom
  • Røyking
  • Immunsvikt, herunder medikamentelt indusert immunosupresjon
  • Diabetes
  • Lav sosioøkonomisk status

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020