Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan

De ytre kvinnelige kjønnsorgan omfatter:

/upload/vulva/vulva.gif

  • ytre kjønnslepper (labia majora)
  • indre kjønnslepper (labia minora)
  • mellomkjøttet (perineum)
  • venusberget (mons pubis)
  • forgården (vestibulum)
  • Bartholins kjertler
  • urinrørsmunningen
  • klitoris

85 % av kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan (vulva) er plateepitelkarsinomer som utvikles via forstadier. Forstadiene er ikke godt nok rapportert og registrert. Det er viktig å påvise forstadiene slik at de kan behandles før kreftutviklingen finner sted. Det er i hovedsak eldre kvinner som rammes av Kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan, men nyere internasjonale studier tyder på at forekomsten av vulvakarsinom øker i yngre aldersgrupper. I Norge er det så langt kun vist en økning i forekomst av forstadier.

Andre histologiske typer som malignt melanom, kreft i Bartholins kjertel og Pagets sykdom er sjeldne. 

Forekomst

Kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan er en sjelden sykdom som rammer 1–2 kvinner pr. 100 000 kvinner pr. år, og utgjør omtrent 5 % av all gynekologisk kreft i Norge. I 2018 var det registrert 87 nye tilfeller (16). Gjennomsnittsalderen er omkring 65 år.

 

 

Aldersspesifikk forekomst av ytre kvinnelige kjønnsorgan, 2014–2018. 

Kilde: Kreftregisteret.

 

 

Forekomst av ytre kvinnelige kjønnsorgan, 1959–2018. 

Kilde: Kreftregisteret.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020