Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av trofoblastsykdom

Etter evacuatio av mola

 • Serum hCG kontrolleres hver annen uke inntil <1 IE/L ved tre gjentatte målinger. Deretter kontrolleres serum hCG månedlig i 6 måneder.
 • Som prevensjon anbefales p-piller i hele oppfølgingsperioden etter at hCG er normalisert (<1IE/L). Spiral og barrieremetode kan anvendes, eventuelt sterilisering.

Etter kjemoterapi av trofoblastsykdom

Serum hCG kontrolleres:

 • før start og av hver kur
 • ukentlig de 3 første måneder etter avsluttet behandling
 • hver annen uke fra 3-6 måneder etter avsluttet behandling
 • månedlig fra 6–12 måneder

Lavrisikopasienter avslutter kontroller etter ett år. Pasienten anbefales sikker prevensjon i ett år etter første normale hCG (<1IE/L).

Høyrisikopasienter kontrollerer hCG som beskrevet overfor i 12 måneder, deretter hver 3. måned i ytterligere 12 måneder. Pasienten anbefales sikker prevensjon i 24 måneder etter første normale hCG.

Pasienter med placenta-site-trofoblasttumorer kontrollerer hCG som beskrevet overfor i de første 2 år, så hver sjette måned i 5-10 år. Deretter følges i prinsippet livslang kontroll årlig på grunn av risiko for sent residiv.

Graviditet etter trofoblastsykdom

Pasienter med normal hCG 8 uker etter evacuatio frarådes å bli gravide i løpet av de første 6 måneder.

Pasienter med forhøyet hCG 8 uker etter evacuatio frarådes å bli gravide i løpet av de første 12 måneder.

Graviditet i kontrollperioden forløper oftest normalt. Det er viktig at pasienten blir kontrollert med gjentatte hCG målinger og tidlig ultralyd for å utelukke eventuell ny mola. Fornyet trofoblastsykdom ved neste graviditet er sjelden, men kan forekomme. Ved graviditet etter gjennomgått trofoblastsykdom bør det foretas vaginal ultralydundersøkelse tidlig i graviditeten. Etter fødselen bør placenta inspiseres nøye og sendes til histologisk undersøkelse.

Komplikasjoner relatert til sykdom

 • Tumorblødning
 • Uterinblødning
 • Hjerneblødning
 • Hemoptyse

Komplikasjoner relatert til behandling

 • Perforasjon av livmor ved evacuatio/biopsi
 • Respirasjonsinsuffisens ved behandlingsstart hos pasient med uttalte lungemetastaser
 • Hjerneblødning ved behandlingsstart hos pasient med hjernemetastaser
 • Nyre-, lever-, nevrotoxitet på grunn av metotrexat

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020