Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av trofoblastsykdom

Funn

  • Livmor ofte større enn svarende til menostasien.
  • Bilateralt forstørrede eggstokker (thecalutein cyster)
  • Ovarial hyperstimulering. TIlstanden kan medføre ascites og pleuravæske.
  • Makroskopiske blærer i abortmateriale

Undersøkelser

  • Gynekologisk undersøkelse
  • Vaginal ultralydundersøkelse (blæredannelser i livmor)
  • Serum hCG
  • Røntgen thorax og CT thorax
  • CT abdomen eller ultralyd abdomen
  • MR caput ved høyrisiko

Det skal ikke tas biopsi av metastasesuspekte lesjoner på grunn av blødningsfare.

Ved multiple lungemetastaser hos kvinner i fertil alder må man alltid tenke på muligheten av trofoblastsykdom. Lungebiopsi kan utløse en fatal blødning hos disse pasientene.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020