oncolex logo
Utskriftsdato (24.9.2020)

Diagnostikk av trofoblastsykdom

Funn

  • Livmor ofte større enn svarende til menostasien.
  • Bilateralt forstørrede eggstokker (thecalutein cyster)
  • Ovarial hyperstimulering. TIlstanden kan medføre ascites og pleuravæske.
  • Makroskopiske blærer i abortmateriale

Undersøkelser

  • Gynekologisk undersøkelse
  • Vaginal ultralydundersøkelse (blæredannelser i livmor)
  • Serum hCG
  • Røntgen thorax og CT thorax
  • CT abdomen eller ultralyd abdomen
  • MR caput ved høyrisiko

Det skal ikke tas biopsi av metastasesuspekte lesjoner på grunn av blødningsfare.

Ved multiple lungemetastaser hos kvinner i fertil alder må man alltid tenke på muligheten av trofoblastsykdom. Lungebiopsi kan utløse en fatal blødning hos disse pasientene.