oncolex logo
Utskriftsdato (6.6.2020)

Behandling av trofoblastsykdom

Valg av behandling avhenger av sykdomsutbredelse og hCG nivå. Risiko for spredning vurderes i henhold til FIGO stadium og WHO risikoscore.

Behandling av mola og choriokarsinom

 • Evacuatio uteri. Caviteten tømmes helt og alt materiale sendes til histologisk undersøkelse.
 • Serum hCG følges hver annen uke i 8 uker. Ved normal serum hCG (<1 IE) etter 8 uker kontrolleres hCG månedlig i 6 måneder. Ved forhøyet hCG etter 8 uker følges s-hCG hver annen uke ved fortsatt fall til normalisering, deretter månedlig kontroll.
 • Re-evacuatio bør ikke foretas hvis uterinkaviteten primært har vært tømt fullstendig.
 • Prevensjon oftest i form av p-piller anbefales i minimum 6 måneder, deretter kan kvinnen bli gravid.

Radiumhospitalet kontaktes ved:

 • stigende serum hCG etter evacuatio. Kontrollprøve bør tas etter 1 uke.
 • serum hCG-platå i mer enn 4 uker
 • histologisk diagnose choriocarcinom eller placenta-site-trofoblast tumor
 • påvisning av metastase

Avgjørende faktorer for valg av kjemoterapi (5,6 ):

 • Forløp av serum hCG verdier over tid
 • Choriokarsinom, placenta-site tumor og metastaserende sykdom 
 • WHO risikoscore og stadieinndeling etter FIGO