Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Metotreksat kur lavdose ved gynekologisk kreft

Generelt

Metotreksat lavdosekur gis ved lavrisiko trofoblasttumor.

Kurens varighet

  • 4 dager

Intervall mellom kurene

  • Ny kur startes på dag 12

Det gis 2 kurer etter at hCG er normalisert.

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020