Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

EMA-CO kur ved gynekologisk kreft

Generelt

EMA-CO er en kombinasjonskur som består av cellegiftene etopocid, daktinomycin, metotreksat, vinkristin og cyklofosfamid. Kuren gis ved trofoblastsykdom.

Intervall mellom kurene

  • 2 uker. Ny kur starter dag 15

Kurens varighet

  • 2 dager + dag 8

Behandlingen fortsetter til 6 uker etter normalisert hCG.

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020