Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Dactinomycin kur ved gynekologisk kreft

Oppfølging

  • Benmargstoksisiteten er lav. Det er viktig å holde kurintervallet.
  • Mucositt forekommer ofte. Det er derfor viktig med god munnhygiene. Munnskyllinger (leucovorin/düsseldorfblanding), eventuelt Decadron® 4 mg tablett i 30 ml NaCl 9 mg/ml til munnskyllinger, eventuelt anti-sopp behandling.
  • Moderat alopeci er vanlig.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020