Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Dactinomycin kur ved gynekologisk kreft

Gjennomføring

Daktinomycin er sterkt vevstoksisk. VAP anbefales. 

Hydrering/sidedrypp

  • 500 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp. Infusjonstid: 30 minutter

Daktinomycin settes etter at 100 ml av NaCl 9 mg/ml har gått inn.

Kur

hCG tas på dag 1.

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
Daktinomycin 0,5 mg 0,5 mg 0,5 mg 0,5 mg

Det gis 2 kurer etter at hCG er normalisert (lavest målbar grense ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet er  0,1)

  • Daktinomycin blandes i 100 ml NaCl 9 mg/ml.
  • Infusjonstid: 30 minutter.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020