Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Dactinomycin kur ved gynekologisk kreft

Generelt

Dactinomycinkur gis ved lavrisiko trofoblastsykdom, som utviser resistens mot lavdose metotreksat.

Kurens varighet

  • 4 dager

Intervall mellom kurene

  • Ny kur startes på dag 12

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020