Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved trofoblastsykdom

  • Vaginalblødning
  • Smerter (torkvert ovariecyste)
  • Ekstrem svangerskapskvalme
  • Hyper graviditetssymtom
  • Mastalgi (Smerter i brystkjertlene)
  • Tidlig preeklampsi
  • Hyperthyreose, eventuell thyreotoksisk krise (høy hCG)

Symptomer fra fjernmetastaser:

  • Hemoptyse fra lungemetastase
  • Blødning fra hjernemetastase
  • Hematuri

En del tilfeller debuterer med symptomer fra metastaser uten at det har vært lokale symptomer. Ved multiple lungemetastaser hos kvinner i fertil alder må man alltid tenke på muligheten av trofoblastsykdom.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020