oncolex logo
Utskriftsdato 12.8.2020

Stadier ved trofoblastsykdom

Trofoblastsykdommer stadieinndeles i henhold til FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) og WHO (World Health Organization) risikoscore.

Stadieinndeling etter FIGO

Stadium I: Sykdommen begrenset til livmor  

/upload/trofoblastsykdom/stadier/trofoblast_stadium1.gif 

Stadium II: Spredning til adnexa, parametriet eller skjede

 /upload/trofoblastsykdom/stadier/trofoblast_stadium2.gif

Stadium III: Lungemetastaser. Det er kun lungemetastaser som er synlige på konvensjonell røntgen thorax som inkluderes i scoringssystemet. Små metastaser som kun ses på CT inkluderes ikke, med mindre det er mange av dem. 

Stadium IV: Metastaser til andre lokalisasjoner

WHO risikoscore
Faktorer 0 1 2 4
Alder < 40
> 40
   
Svangerskap Mola Abort Fullgått  
Intervall *  < 4 4-6 7-12 > 12
Serum h-CG (lU/L)** < 103 103-104 104-105 > 105
Største tumor (cm)***   3-5 > 5  
Metastasens lokalisasjon  Lunge***/skjede Milt/nyre Tarm Hjerne/lever
Antall metastaser*****  0 1-4 4-8 > 8
Tidligere kjemoterapi     Ett stoff Multiple stoffer

*   Antall måneder fra siste avsluttet svangerskap (evacuatio uteri) til start av kjemoterapi

** hCG-verdi på tidspunkt for oppstart behandling

***  Inklusive tumor i livmor

**** Lungemetastaser vurderes på røntgentoraks, ikke CT

***** Alle metastaser skal telles, uavhengig av lokalisasjon

Lav risikogruppe: <=6

  • Non-metastatisk: Stadium I
  • Metastatisk: > Stadium I

Høy risikogruppe: > 6

Placenta-site trofoblasttumorer er en spesiell sykdomsgruppe som bare klassifiseres etter FIGO-stadium.