Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved trofoblastsykdom

Trofoblastsykdommer stadieinndeles i henhold til FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) og WHO (World Health Organization) risikoscore.

Stadieinndeling etter FIGO

Stadium I: Sykdommen begrenset til livmor  

/upload/trofoblastsykdom/stadier/trofoblast_stadium1.gif 

Stadium II: Spredning til adnexa, parametriet eller skjede

 /upload/trofoblastsykdom/stadier/trofoblast_stadium2.gif

Stadium III: Lungemetastaser. Det er kun lungemetastaser som er synlige på konvensjonell røntgen thorax som inkluderes i scoringssystemet. Små metastaser som kun ses på CT inkluderes ikke, med mindre det er mange av dem. 

Stadium IV: Metastaser til andre lokalisasjoner

WHO risikoscore
Faktorer 0 1 2 4
Alder <= 39 39    
Svangerskap Mola Abort Fullgått  
Intervall *  < 4 4-6 7-12 > 12
Serum h-CG (lU/L) < 103 103-104 104-105 > 105
Største tumor ** (cm)   3-5 > 5  
Metastasens lokalisasjon   Milt/nyre Tarm Hjerne/lever
Antall metastaser   1-4 4-8 > 8
Tidligere kjemoterapi     Ett stoff Multiple stoffer

*   Antall måneder fra siste avsluttet svangerskap til start av kjemoterapi

**  Inklusive uterus

Lav risikogruppe: <=6

  • Non-metastatisk: Stadium I
  • Metastatisk: > Stadium I

Høy risikogruppe: > 6

Placenta-site trofoblasttumorer er en spesiell sykdomsgruppe som bare klassifiseres etter FIGO-stadium.   

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2016