oncolex logo
Utskriftsdato 10.7.2020

Spredningsmønster for trofoblastsykdom

Trofoblastsykdommer metastaserer primært hematogent. Den hyppigste lokalisasjonen er lunger. Metastasering til hjerne, lever og nyre kan forekomme, samt metastasering til skjede, livmorhals og adnexa uteri.

Placenta-site-tumorer spres oftest lymfogent.