Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for trofoblastsykdom

Trofoblastsykdommer metastaserer primært hematogent. Den hyppigste lokalisasjonen er lunger. Metastasering til hjerne, lever og nyre kan forekomme, samt metastasering til skjede, livmorhals og adnexa uteri.

Placenta-site-tumorer spres oftest lymfogent.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020