Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for trofoblastsykdom

Pasienter i lavrisikogruppen har 100 % helbredelse. Fertiliteten bevares med mindre det gjøres hysterektomi.

Pasienter i høyrisikogruppen har 60–80 % mulighet for helbredelse (2,3).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020