Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til trofoblastsykdom

Årsaken er i de fleste tilfeller ukjent, men utvikling av trofoblastsykdom ses i sammenheng med tidligere forekomst av blæremola. Risiko for gjentatt mola er 0,6–2 %.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020