Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Trofoblastsykdom

Trofoblastene utgjør det ytre laget av embryoet.

/upload/trofoblastsykdom/trofoblast.gifTrofoblastsykdommer har sitt utgangspunkt i graviditet, og inneholder dermed et fremmed genetisk materiale for kvinnen. Sykdommen kan oppstå etter normal graviditet, ekstrauterin graviditet og ved spontan- og provosert abort.

Ved befrukning invaderer trofoblastcellene endometriet, blodkar og myometriet for å etablere en foetomaternel sirkulasjon. Ved en normal graviditet sirkulerer det et stort antall trofoblastceller i morens blodbane. Ved trofoblastsykdommer ses uhemmet invasjon av trofoblastceller i myometriet og i morens blodbane.

Trofoblastsykdommer inndeles i:

  • Premaligne (meldes også Kreftregisteret): Komplett mola og partiell mola
  • Maligne:
  • Persisterende trofoblastsykdom/Invasiv mola
  • Choriokarsinom
  • Placenta-site-trofoblasttumor  
  • Epitelioid trofoblasttumor

Forekomst

Forekomst i Norge (1):

  • Blæremola forekommer i 0.9 tilfeller per 1000 fødsler, og utgjør cirka 50 tilfeller per år.
  • Choriokarsinom forekommer i 0.2 tilfeller per 1000 fødsler.
  • Placenta-site-trofoblasttumor forekommer i cirka 1 tilfelle per 500 000 fødsler, og utgjør 1 tilfelle per 10 år. I 2015 var det et tilfelle i placenta.

Forekomsten av trofoblastsykdommer er høyere i Kina og Sørøst Asia, med 3 tilfeller per 1000 fødsler (2).  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020