Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av kreft i skjede

  • Første året: Hver 3. måned
  • Andre året: Hver 6. måned
  • Fra tredje året: Årlig

Undersøkelser

  • Etter kirurgi alene: Kolposkopi og cytologisk prøve
  • Eventuelt biopsi av suspekte lesjoner
  • CT thorax, abdomen og bekken 3 måneder etter avsluttet behandling

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020