Vi har tatt ned Oncolex på grunn av manglende legeressurser til vedlikehold.

Dersom du trenger Oncolex i ditt daglige virke, vennligst gi oss beskjed om dette ved å signere her:

Tilbakemelding

Avsender  *   

Arbeidssted*    

Stilling*    

E-post  *    

Beskjed: