Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av kreft i skjede

  • Kolposkopi
  • Mikroskopisk undersøkelse av biopsi fra tumorsuspekte områder
  • Fraksjonert abrasio med portiobiopsi (for å utelukke livmorhalskreft)

I utredningen benyttes dessuten:

  • cystoskopi
  • palpasjon i narkose
  • CT thorax, abdomen og bekken 
  • MR bekken/abdomen

Det skal alltid tas biopsier fra livmorhalsen selv om denne ikke er makroskopisk affisert. Ved kreft på livmorhalsen skal tilfellet klassifiseres som livmorhalskreft.

Diagnostikken kan skje på lokalsykehus, men behandlingen skal sentraliseres til Radiumhospitalet eller annet gynekologisk onkologisk senter.

CT-undersøkelse av thorax, abdomen og bekken tas av alle pasienter for å vurdere eventuelle fjernmetastaser, og for å vurdere drenering til nyrene. Ved uttalt hydronefrose eller uremi bør det snarest legges nefrostomi.

MR utføres ved Radiumhospitalet.

Residiv

De fleste residiv kommer i løpet av 2 år etter primærbehandling og kan være lokalisert til bekken, lever, lunger og lymfekjertler. Utredning skal kartlegge residivets lokalisasjon og omfang. Forhold i bekken kartlegges best ved MR, mens CT er velegnet ved de fleste andre lokalisasjoner.

Ved mistanke om metastaser til bekkenskjelettet hos pasienter som har fått stråleterapi mot bekkenet, er postirradiære forandringer en viktig differensialdiagnose. MR-undersøkelse er best egnet i vurderingen av dette.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020