Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av kreft i skjede

Primærbehandling

I tidlige stadier bør kirurgi overveies. Det vil da vanligvis ha form av radikal hysterektomi med ekstirpasjon av den affiserte delen av skjeden. Det tilstrebes fri margin på 2 cm. I noen tilfeller kan det være aktuelt å foreta utvidet kirurgi, som bekkeneksentrasjon, men stråleterapi vil da oftest være mer skånsom. Dersom vesentlige deler av skjeden fjernes, bør rekonstruksjon av skjeden overveies. Stråleterapi er et relevant alternativ til mutilerende kirurgi. Dette vil da være kombinert ekstern stråleterapi og brachyterapi samtidig med kjemoterapi.

Ved tumor lokalisert i indre 1/3 av skjeden er behandling som ved livmorhalskreft (radikal kirurgi eller stråleterapi).

Ved tumor lokalisert til bakre skjedevegg (midtre og/eller distale 1/3) er behandlingen radikal kirurgi med bakre bekkenekseneterasjon eller stråleterapi i kombinasjon med kjemoterapi.

Ved tumor lokalisert i fremre skjedevegg (midtre og/eller distale 1/3) er behandlingen radikal kirurgi i form av fremre bekkeneksentrasjon eller stråleterapi i kombinasjon med kjemoterapi.

Residivbehandling

Ved tidligere gjennomgått full stråleterapi vil videre behandling i hovedsak være kirurgisk, dersom pasienten er i form til dette.

Dersom tumor er begrenset til skjeden, urinblære og/eller endetarm er behandlingen fjerning av skjede, blære og/eller endetarm.

Lokal inoperabel og/eller metastaserende sykdom behandles eventuelt med kjemoterapi, avhengig av pasientens allmenntilstand.

Ved lokalresidiv hos pasienter som ikke tidligere har fått stråleterapi, kan lokal stråleterapi være aktuelt.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020