Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Komplikasjonsbehandling ved kreft i skjede

Både kjemo- og stråleterapi gir bivirkninger i varierende grad. Det er ofte nødvendig å sette i gang støttebehandling for å få full effekt av behandlingen, og/eller redusere bivirkninger.

Kjemoterapi kan medføre: 

  • kvalme i varierende grad. God profylakse og behandling er vesentlig.
  • påvirkning av benmargsfunksjon, især granulocytopoesen. Det kan i noen tilfeller medføre behov for benmargstimulering, for å kunne gjennomføre relevant behandling.
  • anemi. Anemi kan redusere pasientens livskvalitet. 

Stråleterapi kan medføre: 

  • kvalme. Kombinasjon med kjemoterapi gir økt kvalme. Det er vanlig at pasienter taper 5–6 kg grunnet dårlig appetitt under behandlingen. 
  • anemi. Det er i retrospektive studier funnet korrelert med dårligere prognose. Det tilstrebes derfor vanligvis et hemoglobinnivå over 11 g/dl under behandlingen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020