Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av kreft i skjede

Kjemoterapi har særlig betydning som palliativ behandling ved metastaserende sykdom, eller der lokal behandling med kirurgi eller stråleterapi ikke er aktuelt.

Kjemoterapi med ukentlig cisplatin anvendes samtidig med stråleterapi.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020