Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved kreft i skjede

Primærbehandling

I tidlige stadier bør kirurgi overveies. Det vil vanligvis ha form av radikal hysterektomi med ekstirpasjon av den affiserte del av skjeden. Det tilstrebes fri margin på 2 cm. I noen tilfeller kan det være aktuelt å foreta utvidet kirurgi, som bekkeneksentrasjon, men stråleterapi vil da oftest være mer skånsom. I tilfeller der vesentlige deler av skjeden fjernes, bør rekonstruksjon skjeden overveies.

Tumor lokalisert i indre 1/3 av skjeden

Behandling som ved livmorhalskreft (radikal kirurgi eller stråleterapi).

Tumor lokalisert til bakre skjedevegg (midtre og/eller 1/3)

Radikal kirurgi med bakre bekkeneksentrasjon eller stråleterapi i kombinasjon med kjemoterapi.

Tumor lokalisert i fremre skjedevegg (midtre og/eller ytre 1/3)

Radikal kirurgi i form av fremre bekkeneksentrasjon eller stråleterapi i kombinasjon med kjemoterapi,

Residivbehandling

I tilfelle av tidligere gjennomgått full stråleterapi vil videre behandling i hovedsak være kirurgisk, dersom pasienten er i form til dette. Dersom tumor er begrenset til skjeden, urinblære og/eller endetarm, er behandlingen fjerning av skjede, blære og/eller endetarm.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020