Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved kreft i skjede

I henhold til FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) skal kirurgisk stadieinndeling tilstrebes. Pasienter som ikke primæropereres stadieinndeles etter klinisk undersøkelse begrenset til følgende metoder: Inspeksjon, kolposkopi, palpasjon i narkose, biopsier, fraksjonert abrasio, cystoskopi, rektoskopi, røntgen thorax, røntgen skjelett og urografi.

Hvis det er tvil om hvilket stadium som foreligger, skal det laveste alternativet velges.

Funn med MR-, CT- og ultralydundersøkelse kan påvirke valg av terapiform, men skal ikke endre stadium.

For å kunne klassifiseres som kreft i skjeden må tumors primære vekst være i skjeden. Kreft som griper over på livmorhalsen og når til området for orificium skal klassifiseres som livmorhalskreft. Kreft som affiserer ytre kjønnslepper skal klassifiseres som kjønnsleppekreft. Kreft som er begrenset til uretra skal klassifiseres som uretralkreft.

Stadieinndeling etter FIGO

Stadium I: Tumor begrenset til vaginalveggen

/upload/vagina/stadier/vagina_stadium1.gif

 

Stadium II: Infiltrasjon av paracolpos, når ikke bekkenveggen

/upload/vagina/stadier/vagina_stadium2.gif

 

Stadium III: Infiltrasjon når ut til bekkenveggen (fiksert infiltrat)

/upload/vagina/stadier/vagina_stadium3.gif

 

Stadium IV: Infiltrasjon i blære- eller rektum-mucosa eller direkte tumorvekst utenfor bekkenet eller fjernmetastaser

  • Stadium IVa: Infiltrasjon i nabo-organer
  • Stadium IVb: Fjernmetastaser

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020