Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for kreft i skjede

Kreft i skjeden vokser særlig ved direkte innvekst i omliggende vev. Det kan komme fisteldannelse til blære og/eller tarm.

Ved lymfogen spredning drenerer øvre 2/3 av skjeden til iliacale lymfeknuter, og den distale 1/3 av skjeden drenerer til lymfeknuter i lyskene. Videre lymfogen spredning kan skje til lymfeknuter para-aortalt.

Hematogen spredning til lunger kan forekomme.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020