Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologi ved kreft i skjede

De fleste svulster utgår fra plateepitel. Forstadiene inndeles i vaginal intraepitelial neoplasi (VAIN) 1, 2 og 3 .  Den hyppigst forekommende maligne tumoren i skjeden er plateepitelkarsinom.

Vaginaresektat med tumor.
Klikk for større bilde.
Lysmikroskopisnitt av tumoren på  bildet til venstre, av typen lite differensiert plateepitelkarsinom. Klikk for større bilde.


Adenokarsinom er uvanlig i skjeden. I sjeldne tilfeller kan malignt melanom ses som primærtumor.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020