Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i skjede

/upload/vagina/vagina.gifDen vanligste formen for kreft i skjeden (vagina) er plateepitelkarsinom, som utgjør omtrent 2/3 av alle tilfellene.

Andre sjeldne former er melanom, adenokarsinom, udifferensiert karsinom, leiomyosarkom og sarcoma botryoides. 

Forekomst

I 2018 ble det registrert 35 nye tilfeller av kreft i skjeden i Norge (4). Gjennomsnittsalderen er cirka 60 år.

 

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i Skjede, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av kreft i Skjede, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020