Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av livmorhalskreft

Intervall for oppfølging:
 • Første 2 år: kontroll hver 3. måned
 • Fra 3. til og med 5. år: kontroll hver 6. måned
 • Etter 5 år: kontroll årlig

Undersøkelser som tas er avhenger av sykdom og gitt primærbehandling.

 • Pasienter som primært bare har fått kirurgisk behandling, følges opp generelt med gynekologisk undersøkelse samt cytologisk prøve fra vaginaltoppen.
 • Pasienter som har fått strålebehandling følges opp med gynekologisk undersøkelse.
 • Verdien av cytologisk kontroll av livmorhalsen etter gjennomgått strålebehandling er tvilsom og egnet til å villede.
 • Eventuelt røntgen toraks årlig.
 • CT toraks, abdomen og bekken tas tre måneder etter avsluttet strålebehandling.

Bivirkninger etter behandling av livmorhalskreft

 • Operasjon med radikal hysterektomi med bekkenlymfeknutedisseksjon medfører naturlig infertilitet.
 • Lymfødem utvikles hos cirka 5 %. Hyppigheten av lymfødem øker hvis det gis postoperativ strålebehandling.
 • Radikal hysterektomi kan medføre problemer med å tømme blæren. Dette skyldes at nervene til blæren blir skadet.
 • Full strålebehandling med ekstern og intrakavitær stråling gir infertilitet og pasienten kommer i overgangsalderen. Vurder alltid hormonell substitusjon.
 • Strålebehandling gir atrofi av vaginalslimhinnen og fibrose av vaginalveggen med ødeleggelse av den naturlige elastisiteten.
 • Påvirkning av blæren gir atrofi av slimhinnen og eventuell skrumpning av blæren, noe som fører til hyppigere vannlatning og eventuelt inkontinens.
 • Avføringsmønsteret endres ofte, med tendens til løsere avføring, og cirka 15 % vil få kronisk diaré i lettere eller alvorligere form. Tarmblødninger kan også forekomme.
 • Alvorligere komplikasjoner i form av fistler til blære eller tarm eller tarmstenoser som medfører behov for operasjon, ses hos inntil 5 % av pasientene.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020