Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kolposkopiundersøkelse

Dokumentasjon

Kolposkopi funn kan klassifiseres etter "International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy" (IFCPC).

2011 IFCPC kolposkopi terminologi
Generell vurdering
 • Adekvat/inadekvat PGA (eks. blødning, arr, betennelse)
 • Overgang mellom sylinder- og plateepitel synlighet: Helt synlig, delvis synlig, ikke synlig
 • Transformasjonssone(TZ) type 1,2,3
Normale kolposkopifunn

Opprinnelig plateepitel

 • Modent
 • Atrofisk

Sylinderepitel

 • Ektopi

Metaplastisk plateepitel

 • Ovula nabotii
 • Kjertelåpning
 • Descidua under graviditet

Unormale kolposkopifunn
 Generelle prinsipper

Lokalisasjon av lesjon: Innenfor eller utenfor TZ. Lokalisasjon angis med klokken

 Størrelse av lesjonen: Antall kvadranter, prosentandel av cervix


 Lavgradige

Tynt acetohvitt epitel, irregulære, geografiske kanter

 Fin mosaikk, punktasjoner

   Høygradige

Tykt acetohvitt epitel, acetohvitt forandringer framkommer raskt, tykk ring rundt glandelåpning

Grov mosaikk, grov punktasjon, skarp kant, indre kant, elevert lesjon?

   Ikke spesifikke
 Leukoplaki, erosjon, jod/Lugol farging (brunt/gult)
 Suspekt for invasjon
   Atypiske kar. Tilleggsfunn: Skjøre blodkar, ujevn overflate, exofytisk lesjon, nekrose, ulcerasjon (nekrotisk tumor)
 Diverse funn

 Kongenital TZ, kondylom, polypp, ektocervcal/endocervical), inflammasjon  Stenose, medfødt feil, funn etter behandling, endometriose

Strander/Swede kolposkopiscore

 • Fem variabler tilsvarende 1-5 ovenfor får verdi på 0, 1 eller 2.
 • Ved fullt utslag kan man få maksimalt 10 poeng.
 • 1-4 poeng taler imot CIN2+, mens 8-10 poeng taler for CIN2+. 

Strander/Swede kolposkopiscore  er et nyere og internasjonalt anerkjent poengsystem som er lett å bruke og kan være til hjelp for å systematisere kolposkopifunn og vite hvor man bør ta biopsi. I motsetning til mange andre scoringssystemer viser Strander/Swedescore at større lesjon gir større risiko for høygradig lesjon. 

Det er viktig å prøve ut dette scoringssystemet med egne hender. 

Poeng 0 1 2
Aceto opptak 0 eller tranpsarent
Slørete
Stearinflekk
Kanter 0 eller difuse
Uregelmessige, flikete, skarpe. Satelitter
Regelmessige, skarpe eller nivåforskjell
Kapillær mønster Fint, regelmessig
Savnet
Grove eller bisarre kar
 Størrelse  < 5mm
 5-15 mm eller 2 kvadranter
 > 15 mm med mer, 3-4 kvadranter eller endocervikalt uavgrensbart
 Jod opptak
 Brunt  Svakt gult eller flekket
 Kanarigult

Dokumentasjon

Dokumentasjon er viktig. Det er viktig å dokumentere kolposkopifunn med foto eller tegninger for å kunne dokumentere valg av behandling, for å kunne følge forandringer og ikke minst for å lære av  sine kolposkopifunn. Man må også huske at patologens bedømming er subjektiv. Hvis man er sikker på at man har sett noe man tolker som høygradige lesjoner, kan man be om at det lages flere snitt eller at man bruker spesifikke markører som immunfarging.

Referanser

 1. Ferris DG, Spitzer M, Werner C, Dickman ED, Shiver RL. Colposcopy quality control for clinical trials: the positive effects from brief, intensive educational intervention. J Low Genit Tract Dis. 2002;6(1):11-6.
 2. Underwood M, Arbyn M, Parry-Smith W, De Bellis-Ayres S, Todd R, Redman CW, et al. Accuracy of colposcopy-directed punch biopsies: a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2012;119(11):1293-301.
 3. Leeson SC, Alibegashvili T, Arbyn M, Bergeron C, Carriero C, Mergui JL, et al. The future role for colposcopy in Europe. J Low Genit Tract Dis. 2014;18(1):70-8.
 4. Pretorius RG, Belinson JL, Burchette RJ, Hu S, Zhang X, Qiao YL. Regardless of skill, performing more biopsies increases the sensitivity of colposcopy. J Low Genit Tract Dis. 2011;15(3):180-8.
 5. Tatti S, Bornstein J, Prendiville W. Colposcopy: a global perspective: introduction of the new IFCPC colposcopy terminology. Obstet Gynecol Clin North Am. 2013;40(2):235-50.
 6. Sjoborg KD, Vistad I, Myhr SS, Svenningsen R, Herzog C, Kloster-Jensen A, et al. Pregnancy outcome after cervical cone excision: a case-control study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(4):423-8.
 7. Albrechtsen S, Rasmussen S, Thoresen S, Irgens LM, Iversen OE. Pregnancy outcome in women before and after cervical conisation: population based cohort study. BMJ. 2008;337:a1343.
 8. Strander B, Andersson-Ellstrom A, Milsom I, Sparen P. Long term risk of invasive cancer after treatment for cervical intraepithelial neoplasia grade 3: population based cohort study. BMJ. 2007;335(7629):1077.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020