Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kolposkopiundersøkelse

Oppfølging

Oppfølging etter portiobiopsier og cervical abrasio (tatt som ledd i utredning av unormale celleprøver) avhenger av prøveresultat og prøvehistorikk.

Normal histologi

Vurder om prøvetakingen var representativ, grunnlaget for prøvetakingen og sannsynligheten for at usikre/påviste celleforandringer har gått i spontan remisjon.

Ha lav terskel for å innkalle til ny biopsitaking. I tillegg:

  • Etter høygradig dysplasi i cytologisk prøve (med normal kolposkopi og representativ normal biopsi) anbefales ny cytologi + HPV-test på klinisk indikasjon innen 6 måneder.
  • Etter høygradig dysplasi i graviditet (ved normal kolposkopi og representativ normal biopsi pospartum hvis man har valgt å ikke konsiere) anbefales ny cytologi + HPV-test på klinisk indikasjon innen 6 måneder.

CIN 1

  • Cytologi og HPV-test på klinisk indikasjon om 6 måneder.

CIN2+

  • Behandling (som hovedregel)

Utredning ved vedvarende diskrepans mellom cytologi, kolposkopi og histologi

  • Diagnostisk konisering bør vurderes.
  • Gjør eventuelt utvidet kolposkopi av hele vagina (etter pensling med Lugol´s væske).
  • Be om revurdering av samlet prøvemateriale for cytologi, histologi og eventuell HPV-testresultat.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020